บริษัท ที ลีสซิ่ง โชว์กำไรปี’64 เติบโตถึง 67% พร้อมตั้งเป้าปี’65 ปล่อยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 4.6 พันล้านบาท เติบโต 25% มุ่งขยายตลาดไปภาคอีสาน และบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ บมจ.เอ็ม บี เค เปิดเผยว่า ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดไปทั่ว บริษัทจึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยเน้นการเจรจาและประเมินสถานการณ์ของลูกค้า และนำเสนอแนวทางการช่วยเหลือต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็น การลดค่างวด การขยายเวลาในการชำระให้ยาวขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องการช่วยลดภาระให้ลูกค้าในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ ซึ่งจากการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรเติบโตขึ้น 67% จากปีก่อนหน้า

ส่วนในปี 2565 นี้ บริษัทตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อประมาณ 4,600 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 25% โดยปีนี้จะใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขายของดีลเลอร์ ร้านค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับการทำแคมเปญอย่างต่อเนื่อง เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากดีลเลอร์ ร้านค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 ราย

บริษัทจึงมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรและเสริมศักยภาพให้กับพันธมิตรซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดมิตรที่รู้ใจกับทางบริษัท โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ไปแนะนำและบริการอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้บริษัทได้วางแผนการตลาดระยะยาวขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปีนี้จะเริ่มต้นขยายตลาดไปยังพื้นที่ภาคอีสาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในยุคดิจิทัล โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถใช้ QR Code ในการชำระค่างวดแทนการใช้การ์ด การตรวจสอบประวัติการชำระค่างวด การดูข้อมูลรถ และเป็นช่องทางการรับข่าวสารต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานในทุกจุดบริการ (Touch Point) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดให้มีการกำหนดมาตรฐานของการทำงาน การประเมินผลการให้บริการ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance