แบงก์เตรียมเงินสดรองรับการใช้จ่ายของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ธปท.” สำรองธนบัตร 17,000 ล้านบาท 5 แบงก์ใหญ่ สำรอง 140,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 2%

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2565 นี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้จ่ายของประชาชนไว้อย่างเพียงพอ

โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ มูลค่าสุทธิประมาณ 17,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับการคาดการณ์เมื่อปี 2564

ซึ่ง ธปท. ได้พิจารณาหลายปัจจัยประกอบ ได้แก่ จำนวนวันหยุดต่อเนื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และมาตรการภาครัฐที่กระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ทั้งนี้ แม้ยอดผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์โควิด 19 จะยังสูง แต่ในภาพรวมคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังมีต่อเนื่อง ขณะที่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มสูงขึ้นไปด้วย

 

กสิกรไทย สำรองเงินสด 27,800 ล้านบาท
ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า ได้เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 27,800 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 8,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,600 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 5,100 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 840 สาขา ทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,700 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,100 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 7,100 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 12,000 ล้านบาท

 

ไทยพาณิชย์ สำรองธนบัตร 45,000 ล้านบาท
ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 45,000 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 18,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 27,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น ATM 30,000 ล้านบาทและสาขา 15,000 ล้านบาท

โดยเป็นการสำรองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% เนื่องจากนโยบายผ่อนคลายของมาตรการป้องกัน Covid-19 รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของทางรัฐบาล และอาจจะมีประชาชนบางส่วนลาหยุดเพิ่มในวันที่ 11-12 เมษายน 2565เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวทำให้มีการใช้เงินสดเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 794 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,507 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565)

 

กรุงไทย สำรองเงินสด 23,880 ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้า ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2565 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 23,880 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกทม. จำนวน 3,390 ล้านบาท

และเขตภูมิภาค จำนวน 20,490 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ 1,012 สาขา จำนวน 2,330 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM 9,217 เครื่อง จำนวน 21,550 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารขอแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

กรุงเทพ สำรองเงินสด 35,000 ล้านบาท
ธนาคารกรุงเทพ จัดสรรเงินสดสำรองไว้ให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 35,000 ล้านบาท ผ่านตู้เอทีเอ็มและบริการอัตโนมัติอื่นๆ ที่รองรับการให้บริการกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ย้ำ! ‘สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า’ ทั่วประเทศ กว่า 200 แห่ง ยกเว้นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 เปิดให้บริการตามปกติทุกวัน (ยกเว้นวันพุธที่ 13 เม.ย. 65-ปิดให้บริการ) ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสะดวกปลอดภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 

กรุงศรี สำรองเงินสดราว 8,770 ล้านบาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำรองเงินสดจำนวนรวม 8,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดเงินสดที่ลูกค้าใช้จริงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราว 6% เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,841 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 2,929 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 599 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,571 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance