ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าธปท.คนที่ 19 ฝากการบ้านผู้ว่าธปท.คนปัจจุบันใช้เวทีสัมมนาประจำปีของธปท.เปิดหูเปิดตาเปิดกว้าง สร้างความคิดช่วยประเทศ

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนที่ 19 กล่าวในงาน “เหลียวหลัง แลหน้ากับผู้ว่าธปท.” Governor’s Talk ในโอกาสครบรอบ 80ปีของธปท. โดยกล่าวว่า ช่วงที่เป็นผู้ว่าการธปท.ได้แบ่งให้มีสายงานใหม่คือ สายงานนโยบายการเงิน สายงานกำกับสถาบันการเงินและสายงานระบบการชำระเงิน โดยเฉพาะสายระบบการชำระเงินนั้นมองว่าจะมีบทบาทมากในอนาคต ซึ่งตอนนี้ SCBX กับ บิทคับจะเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องรอดู

ต่อมาช่วงจัดทำร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ซึ่งมีผลบังคับใช้ปี2551) ซึ่งพยายามจะทำเรื่องโครงสร้างการบริหารของธปท. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่สามารถปลดผู้ว่าการธปท. เพราะอยากให้ขาดอิสระจากรัฐบาล แต่ธปท.เป็นส่วนหนึ่งของราชการจะเป็นอิสระไม่ได้

 

กระบวนการของกฎหมายจึงออกมาในรูปแบบ ให้กำหนดเทอมของผู้ว่าธปท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถปลดผู้ว่าการธปท.โดยต้องมีเหตุผลโดยกฎหมายให้อำนาจตั้งผู้ว่าธปท. เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ,ประธานคณะกรรมการสถาบันการเงิน(กนส.) ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน และตั้งประธานกรรมการของธปท.ให้มีหน้าที่เดียวคือ ถ้าผู้ว่าการธปท.ทำประเทศรับไม่ได้สามารถไล่ผู้ว่าธปท.

 

“คอนเซ็ปต์พ.ร.บ.ธปท.นั้น ทีแรกต้องการให้ธปท.มีความเป็นอิสระ โดยพยายามเขียนไม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลดผู้ว่าการธปท. แต่พอไปถึงกระบวนการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการแก้ไขซึ่งออกมาเป็นกฎหมายครึ่งทางระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติ คือ มีความอิสระระดับหนึ่ง ซึ่งหน้าที่จริงๆธปท.ดูแลเสถียรภาพ รัฐบาลมีหน้าที่ลงทุน และเอกชนมีหน้าที่ทำการค้า หากรัฐบาลลงทุนมากแบงก์ชาติก็ว่าได้ เพราะกฎหมายกำหนดว่าต้องมีกรรมการซึ่งมีทั้งแบงก์ชาติ และรัฐบาล 3-4ฝ่ายหรือกัน คือ กฎหมายที่เขียนออกมาไม่ได้เปะ อยู่ที่คนที่ปฎิบัติตั้งใจดี พูดกันรู้เรื่อง จริงๆในโลก รัฐมนตรีคลัง กับผู้ว่าธปท.หรือนายกรัฐมนตรี ใครชนะใจประชาชน คนนั้นชนะ”

ม.ร.ว.จัตุมงคลยังได้ฝากการบ้านถึงผู้ว่าการธปท.คนปัจจุบันโดยระบุว่า ช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง ธปท.มีจัดสัมมนาประจำปี ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน ถ้าผู้ว่าการธปท.ทำเรื่องเดียวได้ โดยเชิญผู้มีความรู้มาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในงานสัมมนาประจำปีของธปท.จะเป็นกระบวนการสร้างความคิดหรือ แก้ความคิดช่วยประเทศชาติได้มาก

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market