สำนักงานสลากรีแบรนด์ร้านขายสลากฯ ราคา80 บาท พร้อมเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าโครงการ เริ่ม 24 ธ.ค.64 – 24 ม.ค.65 ชี้จะมีร้าน 80 บาททั่วประเทศตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขยายจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก80” ในปี 2565 และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ไว้ 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ขยายในเชิงลึก เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 34 จุดจำหน่าย เป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ระยะที่ 2 ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย

สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้กำหนดเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” รายใดสละสิทธิ์ หรือกรณีถูกตรวจพบว่า
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ยังครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565 โดยประชาชนจะสามารถหาซื้อสลากได้ในราคา 80 บาทจากจุดจำหน่าสลากกินยสลาก 80 ได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป