สมาคมประกันวินาศภัยฯ ปรับเกณฑ์เจอจ่ายจบ ยกเลิกการขายหวั่นกระทบอุตสาหกรรม

  โควิดลากยาวกระทบธุรกิจประกัน “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ปรับเกณฑ์ยกเลิกการขายประกัน “เจอจ่ายจบ” หวั่นกระทบทั้งอุตสาหกรรม นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตจากการรับประกันภัย COVID-19 แบบ เจอจ่ายจบ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการรับประกันภัย COVID-19ว่า ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยต้องการช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนคนไทย รวมทั้งช่วยแบ่งเบาและลดภาระในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของรัฐบาล และที่สําคัญคือเป็นการทําตามนโยบายของสํานักงาน คปภ. ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บริษัทประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย COVID-19เพื่อออกขายให้ครอบคลุมและกว้างขวางที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก […]